hào

浩字取名寓意-浩字取名的含义
沿
浩字的起名含义

浩字本义为浩气、浩瀚、浩大,用作起名含义浩然正气、学识渊博、力挽狂澜之义。

浩字起名热度排名

浩字2023年热度排名24

浩字起名男女占比

浩字男孩占比83.9%

浩字女孩占比16.1%

浩字用字位置分布

第1个字

第2个字

浩字用在对一个字起名的比例为32.1%,用在第二个字即名字结尾的比例为67.9%。
浩字起名使用频率

浩字2023年使用频率约1224

浩字起名职业分布

浩字职业前3名:记者12% 推销员11% 科学家8%

浩字的起名寓意

浩字起名寓指正义、勇气、清新俊逸之意。在线生辰八字起名>>

浩字的起名忌讳

1、浩字五行属性为水,根据五行水克火的原理,浩字起名忌讳用五行属火的字起名;
2、浩字起名忌讳与同韵母ào或同声调去声的字起名,这样读起拗口,没有节奏感;
3、浩字取名忌讳与个人忌用神五行的字起名,忌用神是啥,可免费咨询起名网林大师;

查看详情
浩字的起名测名
浩字最搭的名字
更多最搭的名字
带浩字的女孩名字
更多浩字的女孩名字
浩字辈起名
更多浩字辈起名
浩字的意思

浩字的本义是指水势浩大,如浩如烟海、浩浩荡荡。后引申为大和多。

浩字康熙字典解释

【巳集上】【水字部】 浩; 康熙笔画:11; 页码:页624第15
【唐韻】【正韻】胡老切【集韻】戸老切【韻會】合老切,?音晧。大水貌。【書·堯典】浩浩滔天。 又饒也。【禮·王制】用有餘曰浩。 又【集韻】古老切,音杲。以水泲酒曰浩。 又姓。漢靑州刺史浩賞。 又居號切,音誥。水名。 又【廣韻】古沓切【集韻】葛合切,?音閤。浩亹,漢縣名,屬金城郡。【前漢·地理志】浩亹水,在西塞外,東至允吾,入湟水。【註】浩亹,音合門。
考證:〔【書·舜典】浩浩滔天。〕 謹照原書舜典改堯典。

浩的说文解字

[①][hào]
[《廣韻》胡老切,上晧,匣。]
亦作“澔1”。
(1)水势盛大貌。
(2)泛指大,远。
(3)多,多馀。
(4)犹高。
(5)小港。
(6)通“傲”。傲慢。
(7)通“皓”。白貌。参见“浩首”。
(8)姓。汉有浩商。见《汉书·翟方进传》。
[②][gé]
[《廣韻》古沓切,入合,見。]
义未详。
[③][gǎo]
[《集韻》古老切,上晧,見。]
以水滤酒。参见“浩3酒”。

浩字的诗词来源

1.《草堂前新开一池养鱼种荷日有幽趣》淙淙三峡水,浩浩万顷陂。[唐]白居易

2.《杂曲歌辞 出门行二首 二》南山峨峨白石烂,碧海之波浩漫漫。[唐]孟郊

3.《有酒十章 三》念万古之纷罗,我独慨然而浩歌。[唐]元稹

4.《惜别行送刘仆射判官》九州兵革浩茫茫,三叹聚散临重阳。[唐]杜甫

带浩字的成语
更多带浩字的成语
浩字同音的字
同音hao的字有哪些
浩字同部首的字
浩字同部首的字有哪些
起名相关推荐
热门应用推荐
热门测算推荐
联系我们 商务合作 网站地图

好名助运一生

好名幸福一生

添加大师微信,定制一生吉名

湘ICP备19002777号-3

Copyright qmw.cn 起名字典 Al Rights Reserved

生辰八字起名

姓氏:
出生时间:
起名网客服